Mixed NoGi Grappling Erin Blanchfield Submission by Choke GQ 2012

0 views

Mixed NoGi grappling Erin Blanchfield submission via choke. Grapplers Quest 2012.